z-miscya---v-karer

З місця – в кар’єр!

Поява комплексних систем управління підприємством (КСУП) зумовлена необхідністю розв’язувати складні завдання управління ресурсами підприємства, фінансовими потоками й технологічними процесами. Попри значну вартість на одне робоче місце (від $20-40 тис.) й загальну вартість проекту (від $500 тис. до кількох мільйонів) КСУП доволі швидко окупається й приносить реальний прибуток. Наприклад, компанія Іntel окупила систему R/3 лише за рік. Вирішальним чинником стало значне прискорення основних бізнес-процесів, оперативного управління та планування, маркетингу тощо. Про технології впровадження КСУП в Україні розповіли Володимир Назаренко, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем; Олександр Кривошеєв, член спостережної ради ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», кандидат технічних наук; Леонід Яценко, заступник начальника Криворізького гірничого округу.

Пошук прихованих резервів

Для більшості підприємств характерні такі етапи виробничого циклу:

1 – маркетинг;

2 – проектування виробів;

3 – проектування технології;

4 – матеріально-технологічні процеси;

5 – виробництво;

6 – контроль і випробування;

7 – зберігання;

8 – збут.

Одне з головних завдань комплексної автоматизації – зменшення тривалості виробничого циклу шляхом скорочення строків виконання кожного етапу і часу узгодження між етапами, а також зменшення кількості повернень отриманих рішень для додаткової корекції і переходу від послідовного методу виконання етапів до паралельного.

Відповідно першим етапом у методології створення КСУП є аналіз часу проходження кожного виробничого циклу з метою виявлення прихованих резервів. Такий аналіз дав змогу встановити, що на ІнГЗК найрозтягненішим у часі етапом є процес планування й підготовки виробництва (близько 90% загального часу). Ураховуючи велику вартість самої системи, виконання проекту доцільно розподілити на кілька етапів. Черговість таких етапів визначають з урахуванням виробничої необхідності та фінансових можливостей підприємства. Наприклад, для Інгулецького ГЗК, враховуючи, що значна частина завдань планування та підготовки виробництва виконується в основних цехах комбінату (рудник, дробильна, збагачувальні фабрики), було прийнято рішення щодо первинної автоматизації управління цехами з подальшим виходом на рівень управління ГЗК.

Яку структуру системи обрати

Наступним етапом є вибір структури майбутньої КСУП. Від правильно обраної концепції побудови безпосередньо залежать успіх майбутнього проекту, його вартість та ефективність. Тому тут потрібна дуже ретельна попередня підготовка із залученням наукових методів. На розроблення КСУП для ІнГЗК учені Криворізького відділення Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем витратили близько шести місяців.

Є два підходи до структури побудови КСУП: централізований і децентралізований. За першого підходу початкова інформація з місць надходить до центру, де вона обробляється, нагромаджується і потім передається туди, де потрібна. За другого підходу центр не зосереджено в одному місці, а розкидано територіально (децентралізований). Такі «умовні центри» об’єднуються в єдину систему, з розподіленою структурою.

Вибір підходу при побудові єдиної інформаційної системи великого промпідприємства залежить від структури, профілю, масштабів, фінансової спроможності підприємства, ментальності керівництва, наявності й розвиненості комунікаційних каналів і мереж. Остаточно прийняти рішення з цього питання лише на підставі аналізу інформаційних потоків між підрозділами комбінату й всередині їх.

На Інгулецькому ГЗК такий аналіз проводився спільно фахівцями Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, підприємства КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ і Криворізького технічного університету, їм удалося визначити реальне співвідношення інформаційних потоків у цехах комбінату і між ними.

Як свідчить аналіз, близько 70-80% інформації на Інгулецькому ГЗК циркулює саме в цехах і не виходить за їхні межі. Тому побудова КСУП за централізованим принципом у цьому разі не доцільна. Це підтверджують дослідження інформаційних потоків і на інших великих підприємствах. Саме тому на Інгулецькому ГЗК було обрано принцип побудови розгалуженої КСУП: кожен із цехів у перспективі повинен мати свою окрему систему автоматизованого управління, що має об’єднатися в єдину КСУП. Така побудова КСУП дає змогу обробляти інформацію там, де вона виникає, й надміру не перевантажувати мережеві канали.

Результат автоматизації – збільшення прибутку

Реалізацію проекту КСУП Інгулецького ГЗК ведуть з 2000 року. Уже за першими підсумками роботи стало очевидно, що впровадження у виробництво сучасних інформаційних технологій дає реальний економічний ефект. Наприклад, завдання планування вивезення гірських порід з кар’єру завжди вирішувала людина. Коли на основі комп’ютерного моделювання було доведено, що комбінат може зекономити кілька мільйонів гривень, рішення керівництва було однозначним: перевести такі завдання на комп’ютерну основу. І в цьому допомогла створена комп’ютерна цифрова модель кар’єру.

Підприємство КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ встановило на руднику Інгулецького ГЗК програмні модулі для вирішення завдань планово-економічного відділу, відділів головного механіка, енергетика, планування капітальних ремонтів, бухгалтерії тощо. У такий спосіб, комбінат намагається замкнути цикл управління роботою основних цехів з можливістю відстеження будь-якої миті фінансового та технологічного балансу підприємства.

Подібним чином вирішують питання впровадження комплексних систем управління виробництвом і в інших цехах комбінату. Програми планування й управління виробництвом вже працюють на дробильній фабриці, ведуть роботи з впровадження комплексної системи управління роботою технологічних відділів рудозбагачувальних фабрик.

Підприємство “КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ” (Україна) – займається розробкою комплексних систем управління підприємством (КСУП), геоінформаційних систем з 1995 р.

// Галицькі контракти. – №6. – 2004. – С. 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>