Конкурс: СТУД ГІС: 2014-2015

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс студентських робіт з використанням геоінформаційної системи K-MINE «СТУД ГІС: 2014-2015»

Якщо Ви – студент, і Ви готуєте себе до успішної кар’єри в геології, геодезії, гірничій справі, галузі інформаційних технологій, тоді Організатори запрошують Вас прийняти участь у конкурсі студентських робіт «СТУД ГІС: 2014-2015»!

Метою конкурсу є залучення творчо активної молоді до застосування сучасних геоінформаційних систем (ГІС) і заохочення студентів, які професійно реалізували цікаві ГІС-проекти.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Запрошуються студенти, магістранти геологічних, геодезичних, екологічних, гірничих, IТ-спеціальностей навчальних закладів. На конкурс приймаються роботи, результатом яких є вирішення прикладних завдань засобами геоінформаційної системи (ГІС) K-MINE.

Напрямки конкурсних робіт

 1. Розробка родовищ і видобуток корисних копалин відкритим і підземним способами (напр., в галузі комплексного використання ГІС в управлінні гірничим виробництвом).
 2. Шахтне і підземне будівництво (напр., в галузі САПР при проектуванні шахт і підземних споруд).
 3. Маркшейдерська справа (напр., в галузі нововведень в автоматизації роботи маркшейдерських служб підприємств).
 4. Безпека гірничого виробництва (напр., в галузі охорони праці гірничого виробництва).
 5. Геологія і гідрогеологія (напр., в галузі геологічної розвідки та моделювання родовищ корисних копалин за допомогою ГІС).
 6. Економічна геологія (напр., в галузі вирішення завдань геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин в ГІС).
 7. Екологія та охорона навколишнього середовища (напр., в галузі екологічної безпеки, екологічного контролю, аудиту, прикладної екології та збалансованого природокористування).
 8. Геоінформаційні системи і технології (напр., в галузі логістики транспорту, оптимізаційних завдань при визначенні кінцевих і проміжних контурів відпрацювання).
 9. Геодезія та картографія (напр., в галузі створення електронних карт як основи ГІС).

Вимоги до робіт

 1. Актуальність. Роботи мають бути актуальними.
 2. K-MINE. Роботи повинні бути виконані із застосуванням K-MINE.
 3. Новизна. Роботи мають бути оригінальними і відповідати нормам авторського права.
 4. Практична застосовність (корисність). Роботи повинні передбачати можливість реалізації в сучасних умовах.
 5. Зрозумілість. Матеріал роботи має бути доступний широкому колу профільних фахівців. Термінологія повинна відповідати загальноприйнятій в області. Технічно сухий і розмовний стилі викладу не рекомендовані.
 6. Глибина дослідження. У роботі тема повинна бути розкрита досить повно.
 7. Логічність. Виклад матеріалу має бути послідовним, систематизованим і аргументованим.
 8. Оформлення. Обсяг роботи не більше 25 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 12 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал). Обов’язковий склад роботи: сама конкурсна робота (у форматі .doc або .pdf); графічні матеріали, виконані в K-MINE (у форматі .odf); презентація в MS Power Point.
 9. Мова. Роботи можуть бути представлені українською, англійською або російською мовами. Учасники конкурсу відповідають за достовірність інформації, представленої в конкурсних заявках, за дотримання авторських прав, правил використання літературних джерел.

Винагороди та призи

Всі учасники, роботи яких формально відповідають вимогам до конкурсних робіт, отримають дипломи. Автори кращих робіт отримають ліцензійне програмне забезпечення K-MINE, пам’ятні подарунки, можливість безкоштовної участі у ІІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «SVIT GIS – 2016», публікації у збірнику доповідей цього семінару, рекомендації до працевлаштування провідним організаціям в області геології, геодезії,гірничої справи й IТ.

Контрольні строки

Реєстрація заявок на участь у конкурсі – до 31 березня 2015 р. на www.kai.ua, org@kai.ua. Прийом робіт з позначкою «Конкурс» – до 20 квітня 2015 р. на org@kai.ua. Назви файлів повинні містити прізвище учасника латинськими літерами.

Контакти оргкомітету

КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ, 50027, Україна, м. Кривий Ріг, а/с 2401
тел. +380 67 569 87 71, +380 564 74 39 95
e-mail: org@kai.ua
сайт: kai.ua

Скачать информационное сообщение (укр)
Скачать письмо ВУЗ (укр)
Скачать информационное сообщение (рус)
Скачать письмо ВУЗ (рус)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>