1-resized

Конференція «НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ», м. Трускавець.

З 5 по 8 жовтня в м. Трускавець відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ», організатор – Державна комісія України по запасах корисних копалин.

Наші фахівці представили наступні доповіді:

Назаренко М.В., Хоменко С.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ.

Крячко Т.П., Король Н.О. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ КОНДИЦІЙ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
K-MINE.

Каталенець А.І., Назаренко М.В., Крячко Т.П., Король Н.О. ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ РЕНТИ І РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ.

Назаренко М.В., Хоменко С.А. ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО-ПРИПУСТИМИХ КОНТУРІВ КАР’ЄРІВ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ЗАПАСІВ.

Участь у заході дозволило нашим співробітникам оцінити нинішню ситуацію в даному секторі економіки, з’ясувати основні тенденції на найближчий час та націлити роботу компанії на створення інноваційних програмних продуктів.

1-resized 2-resized 3-resized 4-resized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>