введено в експлуатацію модуль K-MINE для формування генерального плану підприємства, електронних моделей територій

Введено в експлуатацію модуль K-MINE для формування генерального плану підприємства, електронних моделей територій з урахуванням можливості тривимірної візуалізації об’єктів. Continue reading введено в експлуатацію модуль K-MINE для формування генерального плану підприємства, електронних моделей територій

Сучасні підходи використання геоінформаційних систем при виконанні топографо-геодезичних робіт

Важко уявити сучасне виконання топографо-геодезичних робіт без нових високоточних вимірювальних приладів. Їх використання дозволяє виконувати знімальні роботи великих територій за один виїзд і накопичувати всю вихідну знімальну інформацію в одному інформаційному масиві. Зрозуміло, що обробка цих даних вручну досить трудомістка. Тому для подібних робіт, а також складних математичних розрахунків, що виникають у процесі виконання камеральної обробки даних топографо-геодезичних зйомок, використовуються сучасні геоінформаційні системи. ГІС K-MINE містить модуль топографо-геодезичного забезпечення, що застосовується для автоматизації роботи топографо-геодезичних служб різних підприємств. Continue reading Сучасні підходи використання геоінформаційних систем при виконанні топографо-геодезичних робіт

Автоматизація експертної оцінки та техніко-економічного обґрунтування кондицій запасів корисних копалин

Нині, в часи стрімкого росту розвитку інформаційних технологій все частіше виникають питання їх застосування для проведення аналітичної обробки результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інших досліджень надр. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє значно прискорити процеси уведення, систематизації, пошуку необхідної інформації, виконувати відповідні розрахунки для перевірки та експертизи методик визначення контурів і об’ємних показників розвіданих покладів корисних копалин. Continue reading Автоматизація експертної оцінки та техніко-економічного обґрунтування кондицій запасів корисних копалин

З місця – в кар’єр!

Поява комплексних систем управління підприємством (КСУП) зумовлена необхідністю розв’язувати складні завдання управління ресурсами підприємства, фінансовими потоками й технологічними процесами. Попри значну вартість на одне робоче місце (від $20-40 тис.) й загальну вартість проекту (від $500 тис. до кількох мільйонів) КСУП доволі швидко окупається й приносить реальний прибуток. Наприклад, компанія Іntel окупила систему R/3 лише за рік. Вирішальним чинником стало значне прискорення основних бізнес-процесів, оперативного управління та планування, маркетингу тощо. Про технології впровадження КСУП в Україні розповіли Володимир Назаренко, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем; Олександр Кривошеєв, член спостережної ради ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», кандидат технічних наук; Леонід Яценко, заступник начальника Криворізького гірничого округу. Continue reading З місця – в кар’єр!

Досягнення наукової школи В.М.Назаренка

Криворізький регіон на сьогодні дає 80% залізної руди України, близько 50% металу. У місті існує 5 найпотужніших гірничо-збагачувальних і наймогутніший в Європі металургійний комбінат, залізорудні шахти з глибиною понад півтора кілометри. Територія гірничих відводів займає нині площу 20% від загальнодержавної. Це відповідно визначало цілий спектр промислових та екологічних проблем. Continue reading Досягнення наукової школи В.М.Назаренка

Використання ГІС – технологій при оцінці запасів родовищ корисних копалин

Нині, в часи стрімкого росту розвитку інформаційних технологій все частіше виникають питання їх застосування для проведення аналітичної обробки результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інших досліджень надр. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє значно прискорити процеси введення, систематизації, пошуку необхідної інформації; виконувати геолого-економічну оцінку запасів родовищ корисних копалин; виконувати роботи з перевірки та експертизи методик обґрунтування кондицій. Continue reading Використання ГІС – технологій при оцінці запасів родовищ корисних копалин